Аквилон jet air

© 2017 Vietnam Airlines JSC
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP. Số 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 38272289 . Fax: (+84-24) 38722375.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0100107518, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/7/2016, cấp bởi Sở KHĐT thành phố Hà Nội.

Компактная, малой производительности вентиляционная установка DOMEKT R 300 V  с роторным рекуператором и новой интегрированной автоматикой управления С6.1/С6.2.

Универсальная конструкция (горизонтальная или вертикальная) вентиляционных установок DOMEKT R 900 U / H / V с высокоэффективным роторным рекуператором.

Компания «АКВИЛОН» - ведущая инжиниринговая компания, с собственным портфелем успешных проектов, которые являются эталоном.

Foto:

Video: